Všeobecné

Certifikát pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné podmienky pre prípad úpadku CK

Všeobecné poistné a záručné podmienky CK Bombovo 2021

Ochrana osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Letné tábory

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti dieťaťa

Cestovný poriadok

Opatrenia na táboroch v súvislosti s COVIDOM-19

Školy v prírode

Dôležité informácie o ŠvP 2021

Komplexné poistenie účastníkov zájazdov

Všeobecné poistné podmienky

Informácie o spracúvanú údajov – poisťovňa

Informačný dokument o poistnom produkte