PODĽA ČOHO SI TREBA VYBRAŤ ŠKOLU V PRÍRODE

Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 35 € k základnej cene ŠvP. Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na všetkých strediskách. Rozhodujúci je vek deti, Vaše a detské preferencie a aj to, či ste u nás už animačný program absolvovali.

  • MATERSKÁ ŠKOLA – môžete si vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, rozprávok a inšpirácii alebo Čarovný les bludičiek
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1.stupeň si môže vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, zábavy a športu alebo Rýchlosťou svetla
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 2.stupeň môže otestovať našu novinku Človeče zabav sa

ABECEDA HIER, ROZPRÁVOK A INŠPIRÁCIÍ PRE MŠ

SKUTOČNÉ DOBRODRUŽSTVO PRE NAJMENŠÍCH

ČAROVNÝ LES BLUDIČIEK PRE MŠ

EDUKAČNO – MYSTICKÁ ŠVP

ABECEDA HIER ZÁBAVY A ŠPORTU PRE 1.STUPEŇ ZŠ

EDUKAČNO – ZÁBAVNÁ ŠVP S EKOTEMATIKOU

RÝCHLOSŤOU SVETLA PRE 1.STUPEŇ ZŠ

ODDYCHOVO – ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE

ČLOVEČE, ZABAV SA PRE 2.STUPEŇ ZŠ

TEENAGERSKÁ ŠKOLA V PRÍRODE